Truyện Light Novel

Truyện Light Novel Là Gì?

Light novel là các tiểu thuyết của Nhật Bản, trong đó có thêm phần hình ảnh minh hoạ đặc sắc cho nội dung truyện, tần số ảnh minh hoạ xuất hiện nhiều hơn ở các truyện chữ bình thường.