Truyện Mạt Thế

Truyện Mạt Thế Là Gì?

Mạt thế là thể loại lấy bối cảnh tận thế, thế giới sụp đổ, thời kỳ suy tàn, diệt vong của nhân loại. Nhân vật chính ở trong một bối cảnh mà nguy hiểm luôn rình rập vây quanh và có thể chết bất cứ lúc nào. Nội dung của mạt thế chủ yếu xoay quanh cách sinh tồn của nhân vật.