Truyện Mau Xuyên

Truyện Mau Xuyên Là Gì?

Mau xuyên là thể loại thường đi kèm với thể loại hệ thống, nhân vật chính sẽ xuyên không liên tục vào các thế giới khác nhau, từ cổ đại đến hiện đại, từ ngôn tình đến tiên hiệp,... để thực hiện nhiệm vụ do hệ thống hoặc một thế lực khác giao cho. Ở mỗi thế giới đều sẽ có các nam chủ và nữ chủ riêng.