Truyện NP

Truyện NP Là Gì?

NP là thể loại mà nhân vật chính có mối quan hệ tình cảm với nhiều người khác. NP tối thiểu cần phải có ít nhất hai người có tình cảm với nhân vật chính trở lên, thường thì NP sẽ đi kèm với thể loại H, sắc, Đam Mỹ, Bách hợp, Nữ tôn...