Truyện Nữ Cường

Truyện Nữ Cường Là Gì?

Nữ cường là thể loại viết về nhân vật nữ chính mạnh mẽ, có thể tự mình xây dựng sự nghiệp. Nữ cường là người phụ nữ có suy nghĩ riêng, có chính kiến, tự đưa ra những quyết định trong cuộc đời mình mà không cần phụ thuộc vào nam giới. Nữ cường dần trở thành thể loại phổ biến đối với nhiều bạn trẻ hiện đại.