Truyện Nữ Phụ

Truyện Nữ Phụ Là Gì?

Nhân vật chính trong truyện nữ phụ thường là người xuyên không vào nhân vật nữ phụ trong các bộ sách hoặc tiểu thuyết, thể loại truyện này thường đi kèm với xuyên không hoặc trọng sinh.