Truyện Nữ Phụ

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Cửu Công Chủ Lưu Bộ
Chương 312

Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Ngã Yêu Thành Tiên
Chương 42

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Thanh Oa
Chương 60

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Phù Hoa
Chương 141

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Nhu Nạo Khinh Mạn
Chương 124

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Harune Aira
Chương 176

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Puii Pi Dy
Chương 41

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Cửu Lam
Chương 53

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Công Tử Văn Tranh
Chương 32

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Đài Chi Mộng
Chương 347

Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Bất Khởi Sàng Tựu Khai Tâm
Chương 11

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Phúc Linh Tề
Chương 19

Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Khương Ly Viễn
Chương 18

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Tẫn Tương Tư
Chương 158

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

Muội Muội Thích Ăn Thịt
Chương 17

Nữ Phụ Thành Nữ Vương

truongsachi
Chương 42

Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

dao1233003
Chương 65

Thần Tượng Nữ Phụ

Tori Đường
Hoàn Thành

Hoành Hành Ngang Ngược

Giang Sơn Thương Lan
Chương 37

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Hoàn Thành

Truyện Nữ Phụ Là Gì?

Nhân vật chính trong truyện nữ phụ thường là người xuyên không vào nhân vật nữ phụ trong các bộ sách hoặc tiểu thuyết, thể loại truyện này thường đi kèm với xuyên không hoặc trọng sinh.