Truyện Nữ Phụ

Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ

Dư Bắc Hoan
Chương 28

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Cẩm Chanh
Chương 22

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Puii Pi Dy
Chương 63

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Phỉ Thúy Thúy
Chương 92

Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Thanh Oa
Chương 112

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Đài Chi Mộng
Chương 384

Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Mộc Mộc Lương Thần
Chương 30

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Yến Đồ Nam
Chương 4

Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Tẫn Tương Tư
Chương 164

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Tiếu Giai Nhân
Chương 29

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Công Tử Văn Tranh
Hoàn Thành

Tần Cảnh Ký

Cửu Nguyệt Hi
Hoàn Thành

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Hoạ Ngữ
Chương 59

Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Ngã Yêu Thành Tiên
Chương 54

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

Phù Hoa
Chương 161

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Cửu Lam
Chương 73

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Cửu Công Chủ Lưu Bộ
Chương 351

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Thập Điểm Hoa Khai
Chương 102

Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Bất Khởi Sàng Tựu Khai Tâm
Chương 13

Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Khương Ly Viễn
Chương 22

Truyện Nữ Phụ Là Gì?

Nhân vật chính trong truyện nữ phụ thường là người xuyên không vào nhân vật nữ phụ trong các bộ sách hoặc tiểu thuyết, thể loại truyện này thường đi kèm với xuyên không hoặc trọng sinh.