Truyện Nữ Tôn

Không có dữ liệu

Truyện Nữ Tôn Là Gì?

Nữ tôn là thể loại truyện mà trong đó nhân vật chính là nữ và bối cảnh thế giới do phụ nữ nắm quyền điều hành. Nữ tôn thường đi kèm với thể loại np và cổ đại, hoán đổi vai trò giữa phụ nữ và đàn ông.