Truyện Phương Tây

Truyện Phương Tây Là Gì?

Truyện phương Tây là truyện do người nước ngoài (những nước ở khu vực Âu Mỹ) sáng tác ra mà trong đó các thế giới, nhân vật, tình huống... đều lấy bối cảnh ở phương Tây. Truyện phương Tây thường đi cùng với các thể loại khác như truyện trinh thám, tình cảm hoặc kinh dị, bí ẩn...