Truyện Quân Sự

Truyện Quân Sự Là Gì?

Quân sự là thể loại xoay quanh bối cảnh chiến tranh, thường là những cuộc chiến có quy mô lớn, buộc phải có chiến thuật rõ ràng và khôn ngoan. Thể loại quân sự sẽ tập trung khai thác sự thú vị và gay cấn ở mặt đấu trí chiến thuật.