Truyện Quan Trường

Truyện Quan Trường Là Gì?

Quan trường là thể loại truyện có xảy ra những tranh chấp, đấu đá nhau trong chốn quan trường. Có thể là ở cổ đại, tranh đấu làm quan hoặc tước vị cao hơn, cũng có thể là ở hiện đại, tranh đấu về chính trị và vũ trang, quân đội...