Truyện Tiên hiệp

Truyện Tiên hiệp Là Gì?

Truyện tiên hiệp là những tiểu thuyết thường lấy bối cảnh chính ở thời cổ đại, đôi khi cũng có tiên hiệp hiện đại, nội dung truyện thường miêu tả về con đường cầu đạo tu tiên, đấu tranh sinh tồn để trở nên vĩnh hằng bất hủ của nhân vật chính.