Truyện Trọng Sinh

Truyện Trọng Sinh Là Gì?

Trọng sinh là thể loại viết về nhân vật chính đã chết vì một lý do nào đó nhưng lại đầu thai vào một kiếp khác, hoặc sống lại trong một thân xác khác ở một thế giới khác, hoặc sống lại trong thân xác của chính mình vào một khoảng thời gian trong quá khứ. Thường thì sau khi trọng sinh, nhân vật vẫn giữ được ký ức của kiếp trước hoặc ký ức của thời điểm trong quá khứ.