Truyện H

Truyện H Là Gì?

Truyện H là thể loại truyện có cảnh quan hệ giữa hai người trở lên, bao gồm nhiều cấp độ: H, cao H, H+, H++, siêu sắc... Có thể là giữa nam và nữ hoặc giữa người đồng giới với nhau. Tuy nhiên truyện vẫn có nội dung và tình tiết lôi cuốn như các thể loại khác.