Truyện Sáng Tác

Truyện Sáng Tác Là Gì?

Truyện sáng tác là truyện do chính bạn viết ra mà trong đó các thế giới, nhân vật, tình huống... đều là sự sáng tạo của bạn, không sao chép hay đạo ý tưởng của bất kỳ ai. Tác phẩm sáng tác của bạn có thể thuộc những thể loại có sẵn, hoặc bạn cũng có thể tạo ra một thể loại mới cho bản thân. Truyện sáng tác chính là cách thức để bạn đem câu chuyện của mình đến với độc giả.