Truyện Teen

Truyện Teen Là Gì?

Truyện teen là thể loại thường được viết bởi các tác giả độ tuổi từ 13-17 tuổi. Nội dung truyện xoay quanh các nhân vật đồng tuổi với tác giả. Truyện teen thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của tác giả ở độ tuổi dậy thì, vì ở độ tuổi chưa có nhiều vốn sống nên văn phong và nội dung sẽ không được trau chuốt mà chỉ dựa vào sự tưởng tượng của tác giả về thế giới.