Truyện Việt Nam

Truyện Việt Nam Là Gì?

Truyện Việt Nam là truyện do người Việt Nam sáng tác ra mà trong đó các thế giới, nhân vật, tình huống... đều là sự sáng tạo của chính tác giả đó, không sao chép hay đạo ý tưởng của bất kỳ ai. Truyện sáng tác Việt Nam chính là cách thức để tác giả đem câu chuyện của mình đến với độc giả.