Truyện Võng Du

Truyện Võng Du Là Gì?

Võng du là thể loại truyện lấy bối cảnh là các game online công nghệ cao, phim ảnh hoặc những thứ liên quan đến internet, nhân vật chính sẽ sinh hoạt trong những bối cảnh này hoặc có thể sinh hoạt song song với thế giới thực.