Truyện Xuyên Không

Truyện Xuyên Không Là Gì?

Thể loại xuyên không là truyện có các nhân vật chính vì một lý do nào đó mà linh hồn xuyên không đến một khoảng thời gian và không gian khác, có thể sống lại trong một cơ thể khác hoặc chính cơ thể của mình, thường sẽ thừa hưởng ký ức và sinh sống dưới lốt của cơ thể đó.