Truyện Xuyên Không

Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Tiền Phương Hữu Cá Quỷ
Chương 72

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Chương 1022

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

PTQDung
Chương 122

Ngộ Phật

Phù Hoa
Chương 111

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Hắc Dạ Di Thiên
Chương 35

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Ai Lam
Chương 23

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Diệp Mục Túc
Chương 91

Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Hi Nguyệt Công Tử
Chương 63

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Ủng Hữu Phúc Khí
Chương 55

Sevenknights Hệ Thống Dị Giới Du

Hayase
Chương 391

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Sơn Hữu Thanh Mộc
Chương 87

Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Dạ Gia Nhị Thiếu
Chương 75

Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Nhất Bôi Tửu Lương
Chương 88

Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Hội Phi Đích Tây Qua
Chương 36

Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Sở Thanh
Chương 201

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Lý Hâm
Chương 88

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Nam Hi Bắc Khánh
Chương 199

Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Bất Khởi Sàng Tựu Khai Tâm
Chương 20

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Hắc Tiểu Ma
Chương 860

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Niên Tiểu Hoa
Chương 254

Truyện Xuyên Không Là Gì?

Thể loại xuyên không là truyện có các nhân vật chính vì một lý do nào đó mà linh hồn xuyên không đến một khoảng thời gian và không gian khác, có thể sống lại trong một cơ thể khác hoặc chính cơ thể của mình, thường sẽ thừa hưởng ký ức và sinh sống dưới lốt của cơ thể đó.