47
Lượt Xem
337
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lâm Vy: Tớ muốn đậu Thanh Hoa.

Giang Túc: Tớ không giống cậu.

Giang Túc: Ngoài việc muốn vào Thanh Hoa, tớ còn muốn...cậu.

. . .

Thề phải lên Thanh Hoa học bá nữ chính vs ngụy học bá thật bướng bỉnh nam chính

. . .

Người như ta không đáng giá cậu thích.

Thích cậu, tớ quyết định.

. . .

( vô luận quá khứ bao nhiêu năm, Giang Túc cùng Lâm Vy cũng sẽ không quên kia một ngày, đó là ngày đầu tiên hắn và nàng gặp nhau. )

Thẻ Tiêu Chí