0
Lượt Xem
147
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cao thủ lừa đảo trọng sinh thành tổ trưởng tổ trọng án, dựa vào kỹ năng phá án tài tình của mình mà trở thành Thiên Cơ Diệu Thám.

Thẻ Tiêu Chí