8
Lượt Xem
76
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Người dịch: Mặc Lam Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill "Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào. Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa."

Thẻ Tiêu Chí