Đã cập nhật 83 chương
1

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 1

2

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 2: Diệt Thủy Quỷ

3

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 3: Tin Vào Khoa Học

4

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 4: Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh

5

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 5: Minh Khúc Viên

6

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 6: Bắt Trộm

7

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 7: Quỷ Diện Sang*

8

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 8: Phản Phệ

9

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 9: Tự Sát

10

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 10: Tự Làm Bậy

11

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 11: Thi Thể Trong Vali

12

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 12: 'trộm Kim Tặc'

13

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 13: Quỷ Vực

14

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 14: Thương Lượng

15

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 15: Trò Chơi Chiêu Quỷ

16

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 16: Quỷ Chơi Trốn Tìm

17

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 17: Chiêu Hồn

18

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 18: Cộng Tình

19

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 19: Hủy Thi Diệt Tích

20

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 20: Ở Chung

21

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 21: Cậu Là Ai?

22

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 22: Thất Sát Nhập Mệnh

23

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 23: Oan Gia

24

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 24: Trù Nghệ Năm Sao

25

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 25

26

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 26: Kế Hoạch Chặt Chẽ, Chu Đáo

27

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 27: Ngọc Mỹ Dung

28

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 28: Bà Bà

29

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 29: Quái Anh

30

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 30: Công Chúa Nhỏ

31

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 31: Mông Vểnh

32

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 32: Hung Án

33

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 33: Kiến Cổ

34

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 34: Âm Mưu Lớn

35

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 35: Thi Thể Đột Nhiên Biến Mất

36

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 36: Liêu (撩)

37

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 37: Máu Lạnh

38

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 38: 6 Giờ

39

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 39: Trúc Lí Quán

40

Thiên Sư Không Xem Bói - Chương 40: Đánh Tiểu Nhân