1
Lượt Xem
39
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Mạt Sanh cùng Lệ Nguy Nhi kết hôn đã năm năm. Năm năm vẫn không làm lòng của Lệ Nguy Nhi hướng về mình, vẫn không thể cho mình một chút tình yêu. Vốn đã nản lòng thoái chí, lại biết mình mắc bệnh nan y, cô chỉ cầu xin mười tháng.

Thẻ Tiêu Chí