Đã cập nhật 56 chương
1

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 1: Sống Lại

2

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 2: Trì Quân

3

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 3: Luận Văn Và Thi Đấu

4

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 4: Lịch Thi Đấu

5

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 5: Kiểm Tra

6

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 6: Chính Thức Khai Mạc

7

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 7: Trong Cuộc Thi

8

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 8: Ý Kiến Đánh Giá Về Bản Thảo

9

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 9: Bida

10

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 10: Cuối Kỳ

11

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 11: Cuộc Thi Đấu Ưu Tú

12

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 12: Mỹ Nhân Kế

13

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 13: Châm Ngòi Ly Gián

14

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 14: Lý Trị Xương

15

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 15: Săn Bắn

16

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 16: Lên Men

17

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 17: Uy Hiếp

18

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 18: Ngày Tết Đến Gần

19

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 19: Vượt Đêm Giao Thừa

20

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 20: Khai Giảng Về Ký Túc Xá

21

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 21: Chung Dịch

22

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 22: Kinh Nghiệm Của Giáo Viên Hướng Dẫn

23

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 22: Kinh Nghiệm Của Giáo Viên Hướng Dẫn

24

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 23: Làm Khó Dễ

25

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 24: Viên Văn Tinh

26

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 25: Chơi Lửa Ở Mũi Đao

27

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 26: Thịnh Nguyên

28

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 27: Công Bằng

29

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 28: Lời Mời

30

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 29: Gặp Mặt Nói Chuyện

31

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 30: Là Thăm Dò Sao

32

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 31: Tôi Thích Cậu

33

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 32: Coi Trọng Trì Quân

34

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 33: Lời Nói Có Ẩn Ý

35

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 34: Quản Lý Quỹ Cho Chung Dịch

36

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 35: Giám Đốc Chu

37

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 36: Thế Ba Chân Vạc

38

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 37: Bàn Chuyện Buổi Tối

39

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 38: Bóng Rổ

40

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại - Chương 39: Thiếu