11
Lượt Xem
277
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại : Cổ đại, trọng sinh Editor : Bà Còm Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một lời khen. Tuổi trẻ tuyệt mệnh, đời này không oán hận chỉ có hối hận. Vì người mà ủy khuất bản thân, nếu được sống lại một lần nữa nhất định trở thành dáng vẻ người thấy người thích, hoa thấy hoa nở...sau đó nhất định không thích ngươi nữa.

Thẻ Tiêu Chí