Đã cập nhật 41 chương
1

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 1-1: Hố Lôi Của Tác Giả, Đọc Để Né Lôi!!

2

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 1-2: Mộng Bức Xuyên Qua

3

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 2: Khổ Bức Gả Thay

4

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 3: Người Giang Gia Tới

5

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 4: Tới Giang Gia

6

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 5: Thiếu Phu Nhân Tới Nơi

7

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 6: Giúp Chú Dễ Chịu Chút

8

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 7: Gả Chồng Thì Có Thể Ở Lại

9

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 8: Học Cách Ôm Đùi

10

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 9: Chọn Đúng Đùi Vàng Rồi

11

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 10: Bị Chiếm Tiện Nghi

12

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 11: Thâm Tình Nhìn Nhau

13

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 12: Tất Cả Đều Nấu Bằng Nước

14

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 13: Đồng Tình Với Đùi Vàng

15

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 14: Đưa Đồ Ăn

16

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 15: Tự Mình Đút Anh Ăn

17

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 16: Chữa Trị Cho Đùi Vàng

18

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 17: Thiếu Gia Rất Lợi Hại

19

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 18: Không Có Gia Vị

20

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 19: Rời Nhà Đi Mua Đồ

21

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 20: Tui Muốn Tất Cả

22

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 21: Thiếu Tướng Lo Lắng

23

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 22: Tự Mình Xuống Bếp

24

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 23: Cục Đen Nấu Thành Muối

25

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 24: Phát Hiện Kinh Hỉ

26

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 25: Đã Đánh Giá Cao Bọn Họ

27

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 26: Khoai Tây Cắt Sợi Xào Không

28

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 27: Lại Tới Thêm Một Người

29

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 28: Nhặt Được Bảo Bối

30

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 29: Phương Pháp Tu Luyện Mới

31

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 30: Cảm Xúc Kỳ Quái

32

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 31: Tìm Cách Kiếm Tiền

33

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 32: Quá Phá Của!

34

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 33: Tìm Ra Cách Giải Độc

35

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 34: Bảo Vệ Tiểu Gia Hỏa

36

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 35: Lời Thề Có Hiệu Lực

37

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 36: Lần Đầu Tu Luyện

38

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 37: Phát Hiện Đang Phát Trực Tiếp

39

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 38: Thật Sự Quá Nghèo

40

Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần - Chương 39: Tui Muốn Làm Người Live Stream