Đã cập nhật 76 chương
1

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 1: Quyển Sách Kỳ Bí

2

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 2: Một Thế Giới Mới

3

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 3: Trần Gia Thôn

4

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 4: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

5

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 5: Trần Tiểu Phương

6

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 6: Tiếng Nước Chảy Lúc Nửa Đêm

7

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 7: Nữ Nhân Càng Đẹp Thì Càng Hung Ác

8

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 8: Quỷ Hoa

9

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 9: Hệ Thống Bảo Trì

10

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 10: Đi Săn

11

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 11: Kịch Chiến

12

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 12: Dã Trư Vương

13

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 13: Địa Ngục Lao Lung

14

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 14: Giết Chết Dã Trư Vương

15

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 15: Chịu Trách Nhiệm

16

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 16: Truy Hồn

17

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 17: Miệng Tiện Sẽ Bị Sét Đánh!

18

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 18: Tâm Sự Của Hồ Mị Nương

19

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 19: Ma Pháp Địa Đồ

20

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 20: Mê Hồn Trú

21

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 21: Hắc Long

22

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 22: Bình Đẳng Khế Ước

23

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 23: Hắc Long Nổi Giận

24

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 24: Ta Có Rất Nhiều Răng, Ngươi Cứ Yên Tâm!

25

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 25: Hắc Long Nổi Điên

26

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 26: Trở Về Trần Gia Thôn

27

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 27: Trả Nhiệm Vụ

28

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 28: Cường Giả Thánh Cấp

29

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 29: Hệ Thống Nâng Cấp

30

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 30: Phượng Hoàng Lĩnh

31

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 31: Sơn Tặc

32

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 32: Đánh Bại Lý Quỳ

33

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 33: Thập Tam Nương, Thập Tứ Nương

34

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 34: Giết Chết Ngô Dụng

35

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 35: Hứa Thời Thiên

36

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 36: Tống Giang

37

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 37: Huyễn Ảnh

38

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 38: Miếu Phượng Hoàng

39

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 39: Kim Thiền Thử

40

Thợ Săn Tại Dị Giới - Chương 40: Nỗi Lòng Thiếu Nữ