217
Lượt Xem
60
Chương
54961
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lạc Khoái Trà Lâu giới thiệu bộ truyện nhà mới thầu.

Kênh đăng tải chính thức là: truyenngontinh.com

----------------

Văn án:

Thân là một đại sư hạng ba trong giới phong thủy hiện đại, Mạnh Thanh Hoan tự nhận bản thân mình chưa làm qua việc gì thương thiên hại lí (1), thế mà ông trời cứ nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết.

Phải làm nhiệm vụ không rõ ràng, lại còn bắt nàng phải xuyên không.

Xuyên không thì xuyên không, nhưng vì cái gì mà nàng lại nằm bên cạnh một tên yêu nghiệt nhìn như người chết? Vì cái gì mà người chết kia đột nhiên sống lại hút âm khí của nàng!

Cái gì mà: Người chết kia là một Vương gia, không phải là hắn sống lại, mà là biến thành một hoạt tử nhân (2), cần có âm khí của nàng để tồn tại?

Cái gì mà: Trời sinh nàng có mắt âm dương, là họa tinh (3) giáng thế, mang mệnh cách vô song (4), còn có thể thông linh (5)?

Đùa gì thế? Không chơi, bà đây phải đi về!

Vậy tên Vương gia yêu nghiệt kia phải làm thế nào bây giờ?

-------------------

(1) Thương thiên hại lí: chuyện xấu xa độc ác, ảnh hưởng đến thiên đạo và luân lý.

(2) Hoạt tử nhân: xác sống.

(3) Họa tinh: ngôi sao tai họa.

(4) Mệnh cách vô song: số mạng có một không hai.

(5) Thông linh: kết nối với thế giới tâm linh.