0
Lượt Xem
33
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tên gốc : Thực vật tống thị yếu thành tinh Edit: Shadow Thể loại : Đoản văn, đam mỹ, hiện đại, HE. Phần 1: Công là một đoá hoa nhỏ Công ôn nhu, là đoá hoa quỳnh x Thụ ngốc nghếch, đáng yêu, phản xạ "hơi" chậm Văn án: Kỳ thật ta là ba ba* ngươi! (*có thể hiểu theo ba cách: 1. Đây là một câu trêu chọc, ý là người nói lợi hại hơn, có bản lĩnh hơn, nên tự xưng như vậy.  2. Đây là câu chửi thề khá có văn hoá. 3. Có thể người nói là ba ba của đối phương thật) Phần 2: Ta có một gốc cây mắc cỡ Công phúc hắc x Thụ thẹn thùng, là cây mắc cỡ

Thẻ Tiêu Chí