0
Lượt Xem
1
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng, hài, truyện tự sáng tác. Cuộc đối thoại dưới đây là của nhân vật chính của chúng ta: - Này, tương lai ông định làm nghề gì? - Đương nhiên là bác sĩ để phụng dưỡng ngoại và cưới vợ chứ làm gì nữa - Hừ, ai mà thèm lấy ông - Bà không biết là nhiều người thế nào đâu? - chạy thật nhanh - Cho ông nói lại? - Xách dép đuổi theo.

Thẻ Tiêu Chí