Đã cập nhật 41 chương
1

Thủy Chiến - Chương 1: Thánh Wows Và Thủy Chiến Mobile

2

Thủy Chiến - Chương 2: Trọng Sinh Đến Đúng Chỗ Có Chiến Tranh

3

Thủy Chiến - Chương 3: Vị Vua Mới Của Biển Cả Vs-bc 01 Eries

4

Thủy Chiến - Chương 4: Đánh Thật Chứ Không Phải Chơi Game Nữa

5

Thủy Chiến - Chương 5: Chiến Dịch Biển Bắc 20-5-1423

6

Thủy Chiến - Chương 6: Chiến Dịch Biển Bắc Phần 2

7

Thủy Chiến - Chương 7: Viện Binh

8

Thủy Chiến - Chương 8: Chuẩn Bị Đại Chiến

9

Thủy Chiến - Chương 9: Bắt Đầu Đại Chiến

10

Thủy Chiến - Chương 10: Hải Chiến Vùng Tây Bắc

11

Thủy Chiến - Chương 11: Cảm Tử

12

Thủy Chiến - Chương 12: Phá Kế Hoạch Cảm Tử

13

Thủy Chiến - Chương 13: Nó Là Tàu Chiến Tuần Dương

14

Thủy Chiến - Chương 14: Tấn Công Vào Long Quốc

15

Thủy Chiến - Chương 15: Nguyệt Quốc Vs Tứ Vương

16

Thủy Chiến - Chương 16: Cân Tất Hạm Đội Tứ Vương

17

Thủy Chiến - Chương 17: Nghệ Thuật Quân Sự

18

Thủy Chiến - Chương 18: Huân Chương Và Hôn Ước

19

Thủy Chiến - Chương 19: Sự Thật

20

Thủy Chiến - Chương 20: Bộ Tứ Nhập Học

21

Thủy Chiến - Chương 21: Lập Team

22

Thủy Chiến - Chương 22: Sơ Lược

23

Thủy Chiến - Chương 23: Ngư Lôi

24

Thủy Chiến - Chương 24: Sản Xuất Ngư Lôi

25

Thủy Chiến - Chương 25: Tuyển Quân Và Tàu Hỏng

26

Thủy Chiến - Chương 26: Bản Thiết Kế Của Sự Khởi Nguồn Phần 1

27

Thủy Chiến - Chương 27: Bản Thiết Kế Của Sự Khởi Nguồn Phần 2

28

Thủy Chiến - Chương 28: Chuẩn Bị Chế Tạo

29

Thủy Chiến - Chương 29: Hạ Thủy Tàu Sân Bay Đầu Tiên Trên Tinh Cầu

30

Thủy Chiến - Chương 30: Hoàn Thành Các Mẫu Hạm Mới

31

Thủy Chiến - Chương 31: Nghỉ Ngơi Trước Khi Vào Trận

32

Thủy Chiến - Chương 32: Trận Chiến Đầu Tiên 1

33

Thủy Chiến - Chương 33: Trận Chiến Đầu Tiên 2

34

Thủy Chiến - Chương 34: Trận Chiến Đầu Tiên 3

35

Thủy Chiến - Chương 35: Tình Hình Thế Trận

36

Thủy Chiến - Chương 36: Phá Hoại Tiếp Tế

37

Thủy Chiến - Chương 37: Người Hùng Trong Trận Giả Chiến

38

Thủy Chiến - Chương 38: Truyện Trở Lại Sau Quãng Thời Gian Dài Dài

39

Thủy Chiến - Chương 39: Tổng Tiến Công

40

Thủy Chiến - Chương 40: ...thua?