2
Lượt Xem
9
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đương thủy lam nhi đi vào bình thường ma pháp giới khi......

Slytherin: Chúng ta học viện như thế nào liền thu cái người như vậy!!!

Gryffindor: Chúng ta chiêu ngươi chọc ngươi!! Weasley đâu?! Quản quản gia hỏa này!

Hufflepuff: Ngươi tm mới phế vật, ngươi mới thùng cơm!

Kéo văn lao khắc: Cái gì? Chúng ta là con mọt sách? Tổng so ngươi cái cặn bã hảo!

Snape:...... Ai là âu phục thúc thúc? Đừng cho là ta sẽ không khấu Slytherin phân!

Draco: Ta cùng lợi á hẹn hò cùng ngươi có quan hệ sao???

Lão phục: A! Ngói! Đạt! Tác! Mệnh! ———— đối blue son oán khí quá nặng, ngữ khí quá kích thỉnh thứ lỗi

Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thủy lam nhi ┃ vai phụ: Draco, Snape đám người ┃ cái khác: hp

Thẻ Tiêu Chí