30
Lượt Xem
107
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Từ không có tiếng tăm gì học trò, đến một cơm khó cầu siêu cấp đầu bếp nổi danh.

Mễ Vị dùng hai mươi năm thời gian đi xong này bụi gai con đường, đang lúc nàng định đem sản nghiệp ném cho đồ đệ.

Chính mình sớm về hưu hưởng thụ nhân sinh thời điểm, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên qua đến một cái không biết tên triều đại trong một cái không biết tên ngọn núi.

Mễ Vị: . . . Không muốn nàng về hưu sớm coi như xong, vì sao nàng lại mang thai?

May mắn vận khí không tệ, bị trong miếu chủ trì cấp cứu, tại trong miếu vô ưu vô lự cọ ăn cọ uống bốn năm.

Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bé con ba tuổi sinh nhật vừa qua, chủ trì liền đem hai mẹ con ném xuống núi, nhường bé con đi tìm cha.

Xuyên không ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí