0
Lượt Xem
14
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Không có một ngọn cỏ dãy núi, hắn lại phát hiện thâm tàng dưới mặt đất cự đại linh mạch;

Không người hỏi thăm cổ họa, hắn lại phát hiện một ngàn năm trước bất diệt kiếm ý;

Tất cả mọi người tại tranh đoạt truyền thừa thời điểm, hắn lại nhặt lên một trụ tàn hương.

Hắn có thể thấy người khác không thấy được đồ vật, bởi vì, hắn là thế gian này có một không hai —— Trọng Đồng giả.

Cảnh giới: Phàm cảnh: Chân khí, Ngưng Chân, Quy Nguyên, Hóa Cương, Thông Huyền.

Đạo cảnh : Tiên Thiên, Kim Đan, Nguyên Anh, Luân Hải, Thương Khung.

Thẻ Tiêu Chí