Đã cập nhật 107 chương
1

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 1: Lòng Người Không Cũ

2

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 2: Sóng Sót Sau Tai Nạn

3

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 3: Nhất Lưu Quán!

4

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 4: Thiếu Nợ Thì Trả Tiền!

5

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 5: Nói Chuyện Tiền Sẽ Tổn Thương Tình Cảm!

6

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 6: Mặt Mũi Vẫn Rất Lớn!

7

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 7: Gặp Lại!

8

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 8: Tiền Lương Là 10.000 Châu!

9

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 9: Thần Thúc Bán Đứng!

10

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 10: Tâm Sự Đêm Khuya!

11

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 11: Không Nên Đến Gần!

12

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 12: Trợ Thủ!

13

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 13: Vậy Mà Không Ham Tiền!

14

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 14: Thẻ Chứng Nhận!

15

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 15: Quan Tiểu Thanh

16

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 16: Quy Tắc Nghiêm Nghị!

17

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 17: Cơ Hội Rèn Luyện!

18

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 18: Vừa Đến Đã Bị Mắng!

19

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 19: Ba Thiếu Một!

20

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 20: Không Nên Hỏi

21

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 21: Vốn Là Bữa Cơm Cao Hứng

22

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 22: Tiệc Tối

23

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 23: Gặp Phải Trắc Trở!

24

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 24: Biện Hộ Thay!

25

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 25: Không Cho Phép Nữ Nhân Khác Đụng!

26

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 26: Không Thể Không Vào!

27

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 27: Lạc Thiên Hà Tức Giận!

28

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 28: Ký Kết Thuận Lợi!

29

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 29: Cự Linh Thần!

30

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 30: Cặn Bã

31

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 31: Cam Đoan, Bán Đứng!

32

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 32: Ngụy Trang

33

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 33: Tính Cách Rêu Rao!

34

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 34: Tào Gia!

35

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 35: Quét Dọn!

36

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 36: Giám Sát!

37

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 37: Phối Hợp!

38

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 38: Tra Hỏi!

39

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 39: Chuẩn Bị Phía Sau!

40

Tiền Nhiệm Vô Song - Chương 40: Có Chút Việc!