Đã cập nhật 240 chương
1

Danh Sách Nhân Vật & Vụ Án

2

Chương 1-2: Chương Đầu

3

Hũ Mẫu Tử

4

Đội Nón Xanh

5

Quỷ Phụ Thân

6

Này Nhất Định Là Kẻ Lừa Gạt

7

Thiên Sát Cô Tinh & Thiên Ất Quý Nhân

8

Huấn Luyện Viên

9

Xảy Ra Chuyện

10

Xảy Ra Chuyện 2

11

Báo Ứng

12

Có Người Làm Phép Hại Người

13

Mẹ Ơi, Có Quỷ

14

Công Trường Xảy Ra Chuyện

15

Độc Trận

16

Gặp Mặt

17

Tôi Hút... Hút Sát Khí Trên Người Anh

18

Tổng Tài Bá Đạo

19

Con Trai Tôi Rốt Cuộc Bị Sao Vậy?

20

Hi Ác Quỷ

21

Chồng Tôi Có Phải Đang Bỏ Thuốc Tôi Không?

22

Không Phải Quỷ Mà Là Người Làm Cậu Khó Chịu

23

Tự Sát

24

Con Bé Sẽ Không Vì Luẩn Quẩn Trong Lòng Mà Tự Sát, Rõ Ràng Là Vô Căn Cứ

25

Dựa Vào Cái Gì Con Phải Xin Lỗi

26

Cậu Không Nói, Xin Lỗi Xong Là Xong Chuyện

27

Thế Giới Này Làm Sao Vậy?

28

Tìm Người Giúp

29

Hoàng Đại Sư Nói, Em Có Thể Là Thiên Ất Quý Nhân Của Anh

30

Thường Xuyên Tới Tìm Tiêu Thiên Chơi A

31

Ma Quỷ Lộng Hành Trong Trường

32

Tôi Thấy Anh Gần Nhất Sao Hồng Loan Chuyển Động, Đào Hoa Khá Vượng, Nói Không Chừng Sẽ Gặp Lại Người Trong Lòng

33

Chuyện Có Thể Làm Cậu Đã Làm, Chỉ Cần Không Thẹn Với Lòng Là Tốt Rồi

34

Nuôi Tiểu Quỷ 1

35

Nuôi Tiểu Quỷ 2

36

Nuôi Tiểu Quỷ 3

37

Hàng Đầu Thuật

38

Tiểu Quỷ Phản Phệ

39

Tiểu Quỷ Phản Phệ 2

40

Say Rượu