0
Lượt Xem
13
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tên Hán việt: Tiểu đản cao (ABO) Tình trạng : Hoàn ( 3 chương chính văn + 3 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Ngọt sủng, Chủ công, Đoản văn, Ngôi thứ nhất Đây là câu chuyện ngắn nhỏ và đầy đáng yêu, bối cảnh tinh tế chỉ là làm nền, chủ yếu vẫn là tuyến tình cảm của nhân vật. Giải thích đôi chút về thể loại ABO ABO là viết tắt của Alpha - Beta - Omega tượng trưng cho 3 thành phần xã hội trong thể loại này. Cụ thể: • Alpha: là những người đứng đầu. Chiếm 2/10 trong xã hội. Là những người lãnh đạo, chủ động và thích kiểm soát. Sẽ bị hấp dẫn bởi mùi hương của Omega • Beta: về cơ bản Beta là những người bình thường trong ABO. Họ không có kì phát tình và không bị ảnh hưởng bởi Alpha và Omega. Beta chiếm tỉ lệ cao nhất trong xã hội là 7/10. • Omega: chiếm 1/10 trong xã hội ABO.Họ khá yếu đuối và bị chi phối vào kì phát tình và phụ thuộc vào Alpha nếu bị đánh dấu.

Thẻ Tiêu Chí