0
Lượt Xem
61
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nói tốt sống lại điểm trọng sinh, kết quả lại là trực tiếp xuyên qua dị thế giới? Xuyên qua liền xuyên qua, nhưng lại là từ chính mình lễ tang thượng tỉnh lại? Tham gia chính mình lễ tang còn chưa tính, không nghĩ tới chính mình vẫn là mang theo trò chơi lớn nhỏ hào cùng nhau xuyên qua, làm cho chính mình thành đa nhân cách? Nhất thức: Ta chỉ nghĩ lẳng lặng mà làm ta lộ ( chủ ) người ( giác ). Nhị thức: Không! Ta mới không nghĩ đâu! Ta như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng người gặp người thích hoa gặp hoa nở một người! Ta phải làm vai chính! Tam thức: Thỉnh các ngươi an tĩnh điểm. Tứ thức: Ai nha ~ các ca ca tinh thần thật là hảo đâu ~ Ngũ thức:......

Thẻ Tiêu Chí