2
Lượt Xem
1
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Quan Ấu Huyên ngày nọ bắt đầu nằm mơ, mơ thấy chính mình một nhà gặp nạn, là một người cứu nàng cả nhà, ân nhân lại chết.

Quan Ấu Huyên bắt đầu đi biên quan tìm ân nhân, dỗ dành không tình nguyện ân nhân thành hôn.

Trọng sinh ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí