Trọn bộ 78 chương
1

Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (1)

2

Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (2)

3

Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (3)

4

Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (4)

5

Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (5)

6

Tổng Giám Đốc Đại Nhân Yêu Tôi (6)

7

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (1)

8

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (2)

9

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (3)

10

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (4)

11

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (5)

12

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (6)

13

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (7)

14

Chương 13-2: Ngoại Truyện Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (lưu Ý Có Cảnh H)

15

Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (8)

16

Chương 15-1: Vương Gia Phúc Hắc Trộm Tâm Kế (9)

17

Chương 15-2: Ngoại Truyện Nhiếp Chính Vương: Một Cái Bánh Bao Dẫn Tới Huyết Án

18

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt

19

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (1)

20

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (2)

21

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (3)

22

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (4)

23

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (5)

24

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (6)

25

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (7)

26

Siêu Sao Thích Ăn Quà Vặt (8)

27

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước

28

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (1)

29

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (2)

30

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (3)

31

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (4)

32

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (5)

33

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (6)

34

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (7)

35

Sư Phụ Đại Nhân Xin Dừng Bước (8)

36

Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng

37

Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (1)

38

Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (2)

39

Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (3)

40

Sống Chung Với Tác Giả Nổi Tiếng (4)