0
Lượt Xem
26
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hai người yêu nhau liệu có thể hạnh phúc bên nhau???? Đáng lẽ sẽ là có... Nhưng tớ không chắc nữa...tại sao cậu lại là "mục tiêu" của tớ? Tại sao khi đã yêu cậu rồi tớ mới phát hiện cậu là sứ mệnh của tớ??? Tớ nên làm gì đây?

Thẻ Tiêu Chí