Đã cập nhật 51 chương
1

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 1: Trở Về Nước

2

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 2: Lời Hứa Năm Xưa

3

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 3: Bàn Bạc Về Việc Kết Hôn

4

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 4: Gặp Nhau

5

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 5: Bạn Thân (1)

6

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 6: Bạn Thân (2)

7

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 7: "chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi, Thẩm Yên Nhi"

8

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 8: "không Có Thỏa Thuận"

9

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 9: "giấy Đăng Kí Kết Hôn"

10

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 10: Nụ Hôn Đầu

11

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 11: Kịch Hay

12

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 12: Lần Đầu Tiên Ôn Nhu

13

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 13: "vì Em Là Vợ Tôi"

14

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 14: Em Suy Nghĩ Đi Đâu Vậy???

15

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 15: "em Dám"

16

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 16: Âm Mưu

17

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 17: Buổi Sáng Sau Hôn Nhân

18

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 18: Anh Họ Dương Hàn Thiên

19

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 19: Tại Sao Lại Quen Thuộc Đến Vậy

20

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 20: Gặp Mẹ

21

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 21: Sự Thật Năm Xưa (1)

22

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 22: Sự Thật Năm Xưa (2)

23

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 23: Dự Tiệc

24

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 24: Bị Bắt Đi

25

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 25: Nhận Thấy Điều Bất Thường

26

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 26: Kịp Thời Cứu Người

27

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 27: Giải Dược Kiểu Thẩm Yên Nhi

28

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 28: Anh Đừng Có Giả Nai Với Tôi

29

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 29: Một Đêm Triền Miên (h)

30

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 30: Đáng Đời

31

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 31: Mưu Sát

32

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 32: Bị Thương

33

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 33: Thành Viên Của Băng Giao

34

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 34: Mọi Người Biết Nhau?

35

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 35: Hắt Chậu Nước Lạnh

36

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 36: Lão Trần

37

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 37: Một Mảnh Hoang Tàn

38

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 37-2: Ngoại Truyện: Lần Đầu Gặp Gỡ

39

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 38: Tức Giận

40

Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời - Chương 39: Nghịch Tóc