1
Lượt Xem
7
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tag: Đam mỹ, ABO, Sinh tử, hoan hỉ oan gia, trúc mã. Tình trạng bản gốc: 7 chương đã hoàn Nhân vật chính : Từ Dực, Lâm Tê Hai người rõ ràng là một đôi thanh mai trúc mã, đã vậy còn là cặp AO có tin tức tố phù hợp đến 90%, thế mà không hiểu sao cả hai lại cứ gặp nhau là có chuyện, không thể ở chung hòa hợp được. Hai người không ưa nhau mà lại vô tình ngủ chung với nhau, sau đó lại còn có bảo bảo @/@ Mang thai đứa nhỏ của trúc mã đáng ghét nhất, phải làm sao đây?

Thẻ Tiêu Chí