0
Lượt Xem
14
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Sống lại một lần, vốn định an an ổn ổn qua cả đời, thế nhưng đều muốn buộc hắn làm hoàng đế... .

Thẻ Tiêu Chí