0
Lượt Xem
14
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Triều vi điền xá lang, mộ đăng Thiên Tử đường . (Sáng sớm làm nông dân, chiều tà lên làm hoàng đế)

Đại Đường thiên bảo, Cố Thanh mặc bố y theo trong bụi mù đi tới, ở Trường An hoàng thành đại đạo lên, nhìn san sát hoa lệ cung điện, một bước, hai bước, bộ bộ sinh liên .

Hắn dần dần cầm cái này cường thịnh Vương Triều mạch đập, cũng chứng kiến chịu đủ thất bại đả kích Lý Long Cơ tấm kia hôi bại u ám khuôn mặt .

Cúi người, Cố Thanh mỉm cười đối với Lý Long Cơ nói: "Bệ hạ, ngài có phải không nên nhường ngôi ? Làm Thái Thượng Hoàng thật tốt, chuyện thiên hạ, bề tôi nguyện vì bệ hạ phân ưu quyết đoán ."

Thẻ Tiêu Chí