0
Lượt Xem
60
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Trang Thành tỉnh lại liền thấy một cái hồng mao lục mắt người nước ngoài hướng chính mình đánh tới. Này va chạm dưới, đâm ra con số thiên văn tài phú. Người có tiền làm điểm gì? Hắn cũng không biết a! Ở lo lắng hãi hùng, hưng phấn tham lam trung, hắn bắt đầu rồi chính mình xuyên qua nhân sinh.

Thẻ Tiêu Chí