Đã cập nhật 39 chương
1

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 1: Động Phòng Hoa Chúc

2

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 2: Gặp Mặt

3

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 3: Gặp Mặt Lần Đầu

4

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 4: Đến Nhà Bái Phỏng

5

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 5: Lẩu Cà Ri

6

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 6: Cổ Tích Trà Phường

7

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 7: Sâu Xa

8

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 8: Sơn Trang, Mộ Bia

9

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 9: Bạo Đỗ

10

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 10: Lấm La Lấm Lét

11

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 11: Kế Nhỏ

12

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 12: Yến Tiệc Không Tốt

13

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 13: Ngọc Bội

14

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 14: Bánh Bí Đỏ Nhân Hạt Dẻ

15

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 15: Hôn Môi

16

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 16: Canh Gà Lục Vị Bảo

17

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 17: Dược Thiện Phường

18

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 18: Bánh Mì Nướng Mật Ong + Nước Ô Mai Ướp Lạnh

19

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 19: Di Thái Thái

20

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 20: Đậu Phụ Thối

21

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 21: Ông Chủ Tạ

22

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 22: Chân Giò Hầm Thịt Hun Khói

23

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 23: Ngày Vui

24

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 24: Bánh Hoa Quế Ngó Sen + Thịt Kho Tàu

25

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 25: Ra Oai Phủ Đầu

26

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 26: Tình Cảm

27

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 27: Chuốc Thuốc

28

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 28: Tìm Kiếm

29

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 29: Bản Tính Thương Nhân

30

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 30: Chỗ Thiếu Hụt

31

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 31: Trừng Trị Miêu Chính

32

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 32: Ba Mươi Hai: Đồ Chơi Tình Thú

33

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 33: Thổ Lộ

34

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 34: Lấy Thân Báo Đáp

35

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 35: Thịt Kho Tàu Kiểu Tưởng

36

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 36: Lần Đầu Tiên

37

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 37: Lần Thứ Hai

38

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 38: Gia Yến

39

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường - Chương 39: Chuyện Cũ