19
Lượt Xem
25
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tên sách: Trọng sinh chi quý công tử mặt nạ

Tác giả: Giang Nam Y

Văn án:

Kiếp trước Hách Liên Sanh là một cái chân chân chính chính quý công tử, không hỏi thế sự, lại cuối cùng đem Hách gia chắp tay bại cấp kẻ thù Hạ Vũ. Mà ở gặp nạn là lúc, đã chịu hắc đạo thượng lưu manh nhị gia ( Hàn Vĩ Hào ) mạo hiểm che chở. Hách Liên Sanh bị Hạ Vũ giết hại, vì cấp Hách Liên Sanh báo thù, Hàn nhị gia cuối cùng ngọc nát đá tan. Một giấc ngủ dậy, lại bừng tỉnh trở lại mười bảy tuổi. Hết thảy đều còn chưa bắt đầu, hết thảy vừa mới vừa mới bắt đầu. Này một đời, quý công tử mặt nạ hạ, cất dấu thận trọng từng bước tâm cơ. Câu chuyện này nói một cái bề ngoài quý công tử nội tâm thổ phỉ tiểu thụ nắm tay chân chính thổ phỉ tiểu công báo thù rửa hận chuyện xưa. ===============================