0
Lượt Xem
115
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lâm vào trung niên nguy cơ mã nông Tô Viêm trở về cao tam, này một năm hắn mới vừa mãn 17 tuổi, ở do dự là ôm chặt A Li vẫn là chim cánh cụt đùi, là xào cổ vẫn là mua phòng thời điểm........ Tô Viêm mới phát hiện trong bất tri bất giác chính mình cũng đã là một người đại lão.

Thẻ Tiêu Chí